Duidelijke ZET
Home Financiele
Begeleiding
Project
Begeleiding
Bemiddeling


 
 

De gouden tijden zijn voorbij en we zitten in een crisis. Geen nieuwtje. Regelmatig hoor je in het nieuws dat veel mensen in de problemen raken door stijgende prijzen en dalende inkomsten. Ook andere oorzaken kunnen een rol spelen:

• Werkeloosheid
• Ziekte
• Kinderen op komst
• Andere baan
• Verkeerd uitgavenpatroon

Voor je het in de gaten hebt lopen de schulden op en staat de deurwaarder op de stoep. Soms lukt het om het probleem zelf te herstellen maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Door mijn ruime ervaring in financiële zaken werd ik binnen mijn vriendenkring altijd al om advies gevraagd. Ik heb veel mensen geholpen om inzicht te krijgen in hun financiën, overbodige kosten te besparen en de juiste bronnen aan te spreken voor subsidies en toelagen. Samen alle inkomsten en uitgaven in kaart brengen en zien hoe we vanuit een dal weer omhoog kunnen klimmen. Een duidelijk beeld is een goed begin voor een zet in de goede richting. Een Duidelijke ZeT!

Zorg en Tegenslag => Zekerheid en Toekomst!

 

Wil je meer weten? Neem dan even Contact met mij op.